Ceník výkonů

(nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.1.2022)
Přihláška do jeslí a MŠ 100,- Kč
Potvrzení studia na SŠ, SOU 200,- Kč
Potvrzení studia na VŠ 250,- Kč
Potvrzení pracovní činnosti (pracovně-lékařský posudek) 500,- Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti na zotavovací akce (na 2 roky) 300,- Kč
Potvrzení plavání kojenců 100,- Kč
Potvrzení plavání do školy 200,- Kč
Potvrzení sportovní činnosti (na 1 rok) 300,- Kč
Uvolnění z TV 100,- Kč
Odklad školní docházky 100,- Kč
Lékařská zpráva o úraze (vyplnění pojistky) 300,- Kč
Lékařská zpráva k pojistce (OČR, ukončení úrazu) 100,- Kč
Vystavení zdravotního průkazu 300,- Kč
Vyplnění návrhu na lázně, ozdravovnu 100,- Kč
Lékařský posudek k řízení motorových vozidel 500,- Kč
Lékařský posudek - zbrojní průkaz 500,- Kč
Lékařský posudek - svářecký průkaz 500,- Kč
Lékařský posudek - lodní průkaz 500,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 300,- Kč
Lékařská zpráva před umělým přerušením těhotenství 500,- Kč
+ odběry 300,- Kč
Nastřelení náušnic (cena včetně náušnic): 2 náušnice = 600,- Kč
1 náušnice = 300,- Kč
Lékařská zpráva na žádost rodičů (kojení, storno zájezdu z důvodu nemoci apod.) 100,- Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu 200,- Kč
Pořízení kopie zdravotní dokumentace = 5,- Kč/ 1 strana, 10,- Kč/ 2 strany