Očkování v kojeneckém věku

Očkování v kojeneckém věku

Očkování se zahajuje ve 2 měsících. Pokud byl novorozenec očkován proti tuberkulóze, tak až ve 3 měsících.

 1. Očkování povinné

  • Proti 6 nemocem: záškrt, tetanus, černý kašel, hemophilus, žloutenka typu B a dětská obrna

   Očkovací látka: INFANRIX HEXA

   • děti donošené (schéma 2+1), celkem 3 dávky: 2M, 4M, 12M
   • děti nedonošené (pod 37.g.t) (schéma 3+1), celkem 4 dávky: 2M, 3M, 4M, 12M
 2. Očkování nepovinné, dobrovolné, hrazené z prostředků ZP

  • Očkování proti pneumokokům

   Možnost výběru ze tří očkovacích látek. Očkovací schéma: děti donošené – 2 + 1 (ve 2M, 4M, 12M), děti nedonošené – 3 + 1 (ve 2M, 3M, 4M, 12M)

   • PREVENAR 13 – proti 13 typům pneumokoka. Schéma 2+1
    • Všechny očkovací látky proti pneumokokům jsou plně hrazeny ZP.
   • VAXNEUVANCE – proti 15 typům pneumokoka. Schéma 2+1
   • PREVENAR 20 – proti 20 typům pneumokoka. Nutné schéma 3+1 i u donošených kojenců (ve 2M, 3M, 4M, 12M)
  • Očkování proti meningokoku typu B

   BEXSERO

   • očkování může být zahájeno již ve 2 měsících věku dítěte
   • první 2 dávky v odstupu 2 měsíců, 3.dávka mezi 1.-2. rokem
   • 1.dávka musí být aplikována před dovršením 12.měsíce
   • potřeba přeočkování zatím nebyla stanovena
 3. Očkování nadstandardní, nehrazené ze ZP, plně platí rodiče

  • Očkování proti rotavirům

   Živá, perorální vakcína, která se podává do pusinky

   • ROTARIX – 2 dávky v odstupu 1-2 měsíců. Cena jedné dávky = cca 1600,- Kč
   • ROTATEQ – 3 dávky v odstupu 1 měsíce. Cena jedné dávky = cca 1100,- Kč

   Některé zdravotní pojišťovny poskytují finanční příspěvek!

Příbalové letáky očkovacích látek k prostudování na www.leky.sukl.cz, nebo v sekci Dokumenty.

Na očkování je nutné se předem telefonicky či emailem objednat!