Očkování proti meningokoku

Očkování proti meningokoku

Jedná se o očkování „nepovinné“, ale hrazené z prostředků ZP.

Je plně hrazeno mezi 14. až 16. rokem!

 1. Očkování proti meningokoku skupiny B

  • Očkovací látka BEXSERO

   • aplikují se 2 dávky v odstupu nejméně 1 měsíce
   • další přeočkování t.č. není stanovené
  • Očkovací látka TRUMENBA

   • aplikují se 2 dávky v odstupu nejméně 6 měsíců
   • další přeočkování t.č. není stanovené

  Podmínkou úhrady od ZP je podání alespoň jedné dávky před dovršením 16 let!

 2. Očkování proti meningokoku skupiny A, C, W, Y

  • Očkovací látka NIMENRIX, MENQUADFI

   • aplikuje se pouze 1 dávka
   • zajišťuje ochranu po dobu 10 let
   • po uplynutí této doby lze opět přeočkovat dle potřeby

  Podmínkou úhrady od ZP je podání vakcíny před dovršením 16 let!

Doporučení pediatrické a vakcinologické společnosti: očkování proti oběma typům meningokoka!!!

Příbalové letáky očkovacích látek k prostudování na www.leky.sukl.cz, nebo v sekci Dokumenty.

Na očkování je nutné se předem telefonicky či emailem objednat!